Mudras

Abhaya Mudra

24.06.2014 20:21
Abhaya Mudra "Do not fear" Gesture of reassurance, blessings and protection. Betydelse: "Var ej rädd"  En position som ger välsignelser och beskydd.  

Mudras

24.06.2014 19:58