Abhaya Mudra

24.06.2014 20:21

Abhaya Mudra
"Do not fear"
Gesture of reassurance, blessings and protection.

Betydelse: "Var ej rädd" 

En position som ger välsignelser och beskydd.