ÄR INTE IMPONERAD snarare undrar jag hur Mark Zuckenberg tänker bemöta de kvinnliga anställda?

21.03.2013 16:55

       Hmmm det brukar väl heta att lika barn leka bäst är det inte så?