Att söka visheten

28.03.2013 09:34

Att söka visheten ( Salomons Vishet 6: 12-25)

12Strålande och oförgänglig är visheten.
Hon är lätt att se för dem som älskar henne,
man finner henne om man bara vill söka.
13Längtar man efter henne ger hon sig först till känna.
14Den som söker henne om morgonen får kort väg,
ty han finner henne sittande vid husets port.
15Att ha henne i tankarna är den högsta klokhet,
och den som ligger vaken för hennes skull
är snart utan bekymmer.
16Hon går själv omkring och söker upp
dem som är henne värdiga.
Vänligt visar hon sig för dem var de än går,
hon möter dem närhelst de tänker på henne.
17Visheten börjar när man uppriktigt längtar efter fostran.
18Att söka fostran är att älska henne,
att älska henne är att följa hennes lagar,
att hålla lagen är att försäkra sig om odödlighet,
19och odödligheten ställer människan nära Gud.
20Så leder längtan efter vishet till kunglig rang.
21Om ni gläder er åt troner och spiror, ni folkens härskare,
så håll visheten i ära; då får ni vara kungar i evighet.
22Vad visheten är och hur hon blev till skall jag låta er veta.
Jag skall inte dölja några hemligheter för er
utan följa hennes spår från allra första början.
Jag skall öppet lägga fram kunskapen om henne
och aldrig vika av från sanningens väg.
23Med den tärande missunnsamheten skall jag inte slå följe -
den har ingenting gemensamt med visheten.
24Nej, att många blir visa är världens räddning,
och en klok konung är folkets väl.
25Låt därför mina ord fostra er; det blir er till nytta.