Bekräftelse cancer av mobilerna

13.03.2013 13:37

Vad världen väntat på: Mobilen orsakar hjärncancer OCH de drabbade får skadestånd

Läs mer i följande länk.

https://newsvoice.se/2013/03/13/mobilen-orsakar-hjarncancer-och-de-drabbade-far-skadestand/