Cochrane-institutets chef anser att hjärnaktiva droger till barn och äldre måste undvikas

12.02.2015 08:41

Cochrane-institutets chef anser att hjärnaktiva droger till barn och äldre måste undvikas


Peter Gøtzsche

I denna vecka besöker professor Peter Gøtzsche flera universitet och sjukhus i Australien där han föreläser om riskerna med antidepressiva, smärtstillande medel och psykofarmaka. Gøtzsche är chef på the Cochrane Collaboration, ett framstående institut som forskar på läkemedel. Gøtzsche chockerade år 2013 den medicinska världen med sin bok ”Dödlig medicin och organiserad brottslighet”, vilken avslöjar medicinska bedrägerier inom läkemedelsindustrin.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson
Läs mer i nedanstående Länk.

newsvoice.se/2015/02/12/cochrane-institutets-chef-anser-att-hjarnaktiva-droger-till-barn-och-aldre-maste-undvikas/