En dikt som jag sa

01.05.2013 08:50

Då uppstår Magi

Jag andas, jag blir ett med dig.

Energierna flödar till mig.

Jag lyfter upp mina händer.

Du min Gud mina händer vänder

i riktning till världens alla länder

och helande energier till dessa länder sänder.

Tack, tack min Gud

Tack, tack Gud Fader

Tack, tack Gud Moder

 

~ Marianne Å Kandelin 2013-05-01 ~