Hur kan man utsätta barn för elchocker?

26.02.2015 09:40

 En överläkare i psykiatri, sedan nästan 30 år, ger här sin syn på att psykiatrin i Sverige vill öka antalet elchocksbehandlingar (ECT) till barn via BUP. Hon tycker det är synnerligen grymt och fel att utsätta barn för ECT.