IP-relaterade hot

04.05.2013 16:31

Då svensk polis uppenbarligen saknar personal som kan åta sig alla dessa IT relaterade brott då de saknar personal med utbilning så får man uppenbarligen ta reda på så mycket som möjligt själv. I Sverige gäller tydligen ..."själv är bäste dräng" är det så man ska uppfatta det hela. Nå  inga problem..
Här kommer ni att få ta del av många fina länkar om hur det verkligen är.

Här kan du läsa om t ex:
"5.2.2.1 Angrepp som slår mot tillgängligheten
En angripare som befinner sig någonstans ute på Internet kan mycket enkelt utföra en lyckad
DDoS-attack mot en enskild kund eftersom det varken sker någon fysisk eller logisk
separation mellan vanlig Internettrafik och IP-telefonitrafik. En utomstående angripare skulle
dessutom kunna tänkas utföra en DDoS-attack mot IP-växeln. Även tillgänglighetsattacker
genom utnyttjande av säkerhetsbrister i mjukvara hos IP-växeln eller kundens dator får ses
som sannolika vid denna typ av lösning.
5.2.2.2 Angripare som försöker avlyssna samtal
Eftersom trafiken inte ens krypteras är den möjlig att avlyssna mellan kunden och IP-växeln.
Även om trafiken vore krypterad är det mycket svårt för en vanlig kund att skydda sin dator
mot intrång och därigenom mycket svårt att skydda sig mot avlyssning. Även IP-växeln kan
vara svår att skydda med hög tillförlitlighet. Risken för angrepp bör betraktas som mycket stor
eftersom all utrustning befinner sig mer eller mindre direkt ute på Internet."

 

"En indelning av aktörer som avsiktligt skulle kunna tänkas angripa IP-telefoni system är
följande:
• Statliga aktörer
• Terrorister
• Hackers
• Kriminella med ekonomiska drivkrafter
• Insiders"

Precis som jag sagt tidigare, IT-brottslingar är isiders som arbetar inom IT och de finns "överallt" där de vill och önskar att begå brott, därmed har vi i denna länken detta svart på vitt och jag undrar har någon något annat att tillägga?
Jag behöver varken bry meg eller så för jag saknar IT-kunskap och tycker det är SUPER tråkigt vilket gör att jag svarar med...som om att jag bryr mig, däremot kommer jag att informera många, många om detta och mycket mer.