Läkemelsförgiftningar kan vara orsak tlll 60 000 dödsfall i Sverige

26.02.2015 09:31

Dör 60 000 äldre per år i Sverige för tidigt pga läkemedelsförgiftningar och vårdmisstag?

"Text: Torbjörn Sassersson | Reservation: Jag intar i denna debattartikel ett svart-vitt perspektiv för att vara tydlig. Det finns inom vården, läkemedelsforskningen och industrin hederliga människor som tror på systemet, men som inte kan agera inom det på ett hederligt sätt."
Vill du läsa mer se länk nedan. Vill du fördjupa dig finns fler artiklar på NemsVoice Hemsida: newsvoice.se