Länkar till fler ord om Vishet ur Bibeln

28.03.2013 10:14

Länkar om vishet från Bibeln: