Love the Nature Älska Naturen

15.05.2013 17:37

Love the Nature ~ Älska Naturen

You can find whatever in the nature, it is for you to listen and see.

Du kan hitta vad som helst i naturen, det är upp till dig att lyssna och se.

The colours from the nature is beautiful for those who will choose to see.

Färgerna i naturen är vackra för dem som väljer att se.

Do a photo have to be with with lot´s of colours to be....beautiful and amazing...No.

Behöver ett foto vara full av färger för att vara ....vacker och fantastisk.....Nej.

I will show you....one amazing photo.... a photo so natural just the way it is...shown here.
none editating...no nothing...and still so beautiful....Can you see the beauty?

 

Jag ska visa dig ett fantastiskt foto....ett foto så naturligt precis som den är...visat här.

Ingen redigering och ändå...så vacker...Kan du se det vackra?