Många kriminella har ADHD, är det en nyhet?

03.04.2013 18:02

Nästan två tredjedelar av dem som deltog i en studie om ADHD gjord av Kriminalvården uppfyllde kriterierna för diagnos under barndomen. Nära hälften (43 procent) bedöms fortfarande uppfylla dessa kriterier. Mer än hälften bedöms ha haft en depressiv eller manisk period i livet. Även Tourettes syndrom var överrepresenterat i gruppen.

– Förekomsten av psykiatriska problem bland de intagna är väldigt hög säger Gustav Tallving, chef för utvecklingsenheten vid Kriminalvården. Den här gruppen har stora psykiatriska behov och vi behöver bli bättre på att hantera dem än vi är i dagsläget.

270 intagna, vilket morsvarar 71 procent, tackade ja till medverkan. De utreddes därefter av forskargrupper vid Göteborgs och Lunds universitet, knutna till Kriminalvården.

Bland annat genomgick männen en klinisk diagnostisk bedömning, neuropsykologisk undersökning och självskattning. Forskarna intervjuade även de unga männens föräldrar.

– Det är en hög förekomst av bland annat ADHD. Om man tittar på ADHD i en normal befolkning, är förekomsten i den här gruppen tio gånger högre. Evidensläget kring ADHD blir allt bättre och pekar i den riktningen att det är en nyckelfaktor för just kriminalitetsutveckling, säger Gustav Tallving.

– Eftersom den är så stor i en grupp som är väldigt brottsaktiv är det ju rimligt att man skulle kunna påverka återfallen i brott genom att särskilt utreda och behandla den här gruppen, för just ADHD. Det är något vi kommer jobba vidare med och satsa resurser på.

Hela studien presenteras inom kort på www.kriminalvarden.se

Det finns ju faktiskt även många alternativa metoder som kan hjälpa många som har ADHD och om det är så många som har ADHD so man kommit fram till, kan ni tänka er hur stort "mörkertalet" är då? Jag mena i forskning och statisktik brukar man sällan få med alla det brukar bara bli en bråkdel.

Många är de som förkastar, skrattar och förlöljigar detta med att äta rätt. Nå det är fritt valt jag har sagt det förr och jag säger det igen för NU idag känner jah många fler som lyssnat till mig och som lyssnat till andra. DE är idag glad för det för deras barn och många av dem själv som är vuxna mår idag mycket bra och detta bara genom att äta rätt kost och många mår även bra av att träna.