Prof Göran Sjöberg om: ”en allvarlig korruption inom medicinsk forskning”

19.01.2015 08:23

"Det påstås att det bara tillhör ungdomen att se orättvisor, korruption och att då också försöka göra något åt det man med all önskvärt tydlighet insett. I mitt fall stämmer detta med tanke på mitt tidiga stora engagemang för ’en bättre värld’ på 70-talet, men annars verkar mina insikter snarare ha fördjupats på senare år. "
Källa: NewsVoice - Läs mer i Länk.