Psykisk ohälsa bland sjukvårds personal och även läkare

20.03.2013 15:52

https://newsvoice.se/2012/03/30/hur-mar-sjukvardaren-utbredd-psykisk-ohalsa-bland-lakare/