Psykofarmaka får hjärnan att skrumpna

18.01.2015 21:55

Dr Peter Breggin avslöjar kvacksalveriet inom psykiatrin – Psykofarmaka får hjärnan att skrumpna