Psykvården håller på att falla sönder

19.01.2015 22:01

Det finns för få psykiatriker i den krisande sjukvården. Nu föreslår psykologer en lösning som innebär att de tar över delar av psykiatrikernas arbetsuppgifter.”Det är inte anständigt att en människa med självmordstankar får vänta på hjälp i tre månader”, säger psykologen Stefan Jern.