Sexuella synder

27.03.2013 21:44

Sexuella synder (Bibeln: Jesus Syraks Vishet 23:16-21)

16  Det finns två slag av stora syndare.
och ett tredje som drar
Guds vrede över sig:
en liderlig man vars begär
brinner som eld.
och inte slocknar förrän han är förtärd,
en man som brukar sin kropp till otukt
och inte upphör förrän elden
svett honom.
17 - ty för den otuktige smakar
allt bröd lika gott
och han tröttnar inte förrän han dör-
18  och en man som lämnar sin äkta säng
och säger för sig själv: >>Vem ser mig?
Det är mörkt omkring mig, väggarna
döljer mig.
och ingen ser mig - vad har jag
att frukta?
Den Högste kommer inte att minnas
mina synder.<<
19 Han fruktar bara människors ögon,
men Herrens ögon känner han inte:
de är oändligt klarare än solljuset,
de ser varje steg som människor tar
och blickar in i gömda vrår.
20  Allt var känt för honom före skapelsen
lika väl som sedan det fullbordats.
21  En sådan man får sitt straff
på stadens gator
han blir gripen där han minst väntar det.