Susanna anklagas och döms

27.03.2013 19:46

 

Susanna i badet är en berättelse i Tillägg till Daniel, en av apokryferna till Gamla Testamentet i Bibeln. Berättelsen utspelar sig under judarnas fångenskap i Babylon.

Susanna var hustru till Jojakim. En dag smög sig två äldste in på deras tomt för att tjuvtitta när Susanna badade i trädgården. De krävde att få ha samlag med henne, och hotade med att anklaga henne för otrohet om hon inte gick med på det. Susanna vägrade, och männen påstod inför judarnas råd att de sett Susanna begå äktenskapsbrott med en för dem okänd man, som sedan sprungit sin väg då han insåg att han blivit upptäckt. Susanna dömdes till döden. Profeten Daniel fick en ingivelse från Gud att Susanna var oskyldig och beslutade att de båda vittnena skulle förhöras var för sig. Deras berättelser visade sig skilja sig åt i fråga om var händelsen skulle ha ägt rum. Susanna frikändes, och männen dömdes för att ha vittnat falskt.