The meaning of Ka-33 Betydelsen av Ka-33

05.12.2014 16:05

My Website: https://ka-33.webnode.se/ Åsa Marianne Kandelin
The name of the Web site have been questioned by lots of people from Sweden. 
People have told me:
- How can and could you choose such a stupid name.
Well considering they did not knowe my grounds, which are following.
: ka-33
"Ka' means 'word' and refers to all Buddha's teachings" 
Number 33 is a Master Number (Master Teacher) and it’s message is that ‘all things are possible’
Considering to this do tell me please was it really so stupid? To me it is a very Important knowledge and meaning   
Blessings and have a very nice day... Hugs to U...

 

Hemsida: https://ka-33.webnode.se/ Åsa Marianne Kandelin
Namn på sidan kommer kanske att bytas på sikt. Annorlunda namn väcker frågor och nyfikenhet. Och ja jag har fått väldigt många frågor som skratt. 
Frågor som:
- Hur kan man ha ett så dumt namn nå här kommer svaret. 
Betydelsen Är dock följande: ka-33
"Ka' betyder 'ord´ och refererar till Alla Buddha's kunskaper" 
Nummer 33 är en Mästares Nummer (Läro Mästare) och dess betydelse är att Allt är möjligt.’
Dumt eller ej då man känner till betydelsen, Ja det är frågan  

www.youtube.com/watch?v=QdneZ4fIIHE