Tre fantastiska kvinnliga läkare ifrågasätter vaccin i direktsänd Tv (MTV3)

14.04.2013 16:41

"Ibland händer det oväntade, tex när etablissemanget ifrågasätter sig självt. Tre finska läkare har med enad front ifrågasatt den påstådda nyttan med barnvaccin. Reaktionerna kom omedelbart."
Källa:  
https://newsvoice.se/2013/04/12/kaos-inom-etablissemanget-i-finland-lakare-angrep-pastadd-nytta-med-vaccin/

Vill du läsa mer? läs då dessa länkar mycket trevlig läsning...