Vilka är Sveriges FUL-FISK Åklagare?

02.05.2013 10:52

Vilka är Sveriges FUL-FISK Åklagare? 

Varför skriver Marianne om detta?
Hihi..ingen fara ni vet ju Marianne våga berätta ALLA sanningar
....även dina om du så vill och önskar. ;-)

En Svensk Åklagare i SVERIGE....ja i Sverige har satt restriktioner till en ung kvinna i Sverige. Jag fick höra att denna kvinnan ej får träffa sina anhöriga och sitter häktad i Sverige. Hon blev hastigt sjuk 2013-05-01 och blev förd till sjukhus utan att anhöriga informeras trots att kvinnan personligen begärt om kontakt med sina anhöriga vid flera tillfällen, men Ful-Fisk Åklagaren tillåter ej denna kvinnan att träffa sina anhöriga. Vem är då denna Åklagaren jo hennes namn? I.S. Helst vill uppenbarligen att Åklagaren rättegång ska hållas så fort som möjligt man frågar ...varför....förekommer det JÄV..vad vill de dölja? 
Har fler fått utsatt restriktioner av denna ålkagaren? Är detta en "normal-tänkade" åklagare?
"

4 § Om det på grund av den misstänktes ålder, hälsotillstånd eller någon
annan liknande omständighet kan befaras att häktning skulle komma att
medföra allvarligt men för den misstänkte, får häktning ske endast om
det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas. Detsamma
gäller kvinna som har fött så kort tid förut att häktning kan befaras
medföra allvarligt men för barnet. Vill den misstänkte inte underkasta
sig övervakning, skall häktning ske.


A Swedish Prosecutor in SWEDEN .... yes in Sweden has set restrictions to a young woman in Sweden. I was told that this woman is not allowed  to meet her familie in Sweden. She became suddenly ill 2013-05-01 and was taken to hospital without relatives informed despite the woman personally requested to contact her famillie in several occations with their relatives but "Uggly-Fish" Prosecutor does not allow this woman to meet her relatives. Who is this prosecutor? Yes her name is "I.S".   This Prosecutor obvious want´s a trial as fast as possible...  you ask ... why .... is there a  "Conflict of interest" .. what do they try to hide?

Brist på samarbetet och kommunikationen kan göra att fall lättare kan arbets i riktning mot det vi kan kalla för JÄV då det sätts restriktioner av Åklagare.

" " 5 a § Om rätten beslutar att häkta någon, förordnar att någon

skall kvarbli i häkte eller medger förlängning av tiden för att
väcka åtal, skall den samtidigt på begäran av åklagaren pröva
om den häktades kontakter med omvärlden skall få inskränkas.
Tillstånd till sådana restriktioner får meddelas endast om det
finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på
annat sätt försvårar sakens utredning.

Om det på grund av senare inträffade omständigheter är
nödvändigt, får åklagaren meddela beslut som innebär
inskränkningar i den häktades kontakter med omvärlden även om
rätten inte har meddelat tillstånd till restriktioner. Har
åklagaren meddelat ett sådant beslut skall han samma dag eller
senast dagen därefter begära rättens prövning enligt första
stycket. När en sådan framställan kommit in till rätten, skall
rätten så snart det kan ske och senast inom en vecka hålla
förhandling i frågan. För handläggningen vid rätten gäller vad
som är föreskrivet om häktningsförhandling.

Ett tillstånd till restriktioner förfaller om rätten inte
medger fortsatt tillstånd i samband med att den förordnar att
någon skall kvarbli i häkte eller medger förlängning av tiden
för att väcka åtal. Lag (1998:601)."

 

Vad sker i Sverige och i Världen? Det finns de som säger...be till Gud.... (ni vet dessa hmm skeptiker...ssscccchh de är de jag menar de menar be till Gud vad hjälper det men bara se, bara hör vilka underbara förändringar som är på väg att ske...) gör det och ja...JA jag ber till Gud jag ber till änglarna och säger tack...tack... för mirakel har skett förr och mirakel som kommer att ske idag och i morgon för nya tider stundar i Sverige och i hela världen mycket underbart kommer att ske i vår framtid, mycket lycka, mycket rättvisa.... :-) 

AMEN