Vishetens gåvor och egenskaper

28.03.2013 09:53

Vishetens gåvor och egenskaper 7:15-30

15Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord
och göra mina tankar värdiga hans gåvor.
Ty han är vägvisaren till visheten,
och det är han som leder de visa rätt.
16Av honom beror både vi själva och våra ord,
all tankeförmåga och all yrkesskicklighet.
17Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen:
jag känner världens byggnad och elementens verkningar,
18tidsåldrarnas början och slut och förlopp,
solhöjdens växlingar och årstidernas skiften,
19årens kretslopp och himlakropparnas ställningar,
20djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen,
andarnas våldsamma krafter och människornas tankar,
växternas arter och rötternas hemliga krafter -
21allt lärde jag känna, det dolda och det synliga,
22ty jag fick undervisning av visheten,
hon som med sin konst har format allt.
I visheten bor en ande som är förnuftig och helig,
ensam i sitt slag, mångfaldig till formen,
tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad,
tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig,
23oemotståndlig, välgörande, människovänlig,
fast, orubblig, bekymmersfri,
allsmäktig och med uppsikt över allt;
den genomströmmar alla andar
som är förnuftiga, rena och av den tunnaste materia.
24Ingenting är så rörligt som vishetens rörelse.
I sin renhet tränger hon in i allt, i alla dess delar.
25Hon är ett utflöde från Guds makt,
hon strömmar kristallklar fram ur allhärskarens härlighet.
Därför kan ingenting orent komma henne nära.
26Hon är ett återsken av det eviga ljuset,
en klar spegling av Guds verksamhet
och en avbild av hans godhet.
27Hon är en men förmår allt,
hon förblir vad hon är men gör allting nytt.
I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar
och frambringar profeter och vänner till Gud,
28ty Gud älskar bara den som lever med visheten.
29Hon är härligare än solen
och förmer än alla stjärnbilder.
Hennes strålkraft visar sig överträffa ljusets,
30ty ljuset avlöses av natten,
men visheten kan inget ont få makt över.