Jan Oleby

Jag är läkare i botten men under årens lopp har jag alltmer försökt att upptäcka vad som ligger bakom "vetenskap, beprövad erfarenhet och andlighet". Det har varit en spännande resa vill jag lova och trots att människan idag kan resa till månen vill jag påstå att den längsta resa en människa någonsin kan företa sig är den mellan hjärnan och hjärtat, 3-4 decimeter