RFSU

Jag drömmer om den dag,
då alla barn som föds är välkomna,
alla män och kvinnor är jämlika
och sexualiteten ett uttryck för
innerlighet, ömhet och njutning.”